1ST COLLECTION / 2024.4.26-

NO.1
CFS KUDU BLACK
+ DUPUY LINING CALF
SUMI FINISH
( WIDE LONG )
44,000-

NO.2
CFS KUDU GAUCHO
+ CFS DOESKIN POLO BROWN
SUMI FINISH
( NORMAL )
33,000-

NO.3
CFS KUDU GAUCHO
+ UNKNOWN GOAT SHRINK COGNAC
AKASABI FINISH
( WIDE )
39,600-

NO.4
CFS KUDU GAUCHO
+ UNKNOWN GOAT SHRINK COGNAC
AKASABI FINISH
( NORMAL )
33,000-

NO.5
CFS WAXY COMMANDER DARK BROWN
+ CFS WAXY COMMANDER DARK BROWN
( NORMAL SHORT )
27,500-

NO.6
CFS KUDU GAUCHO
+ CFS DOESKIN POLO BROWN
SUMI FINISH
( NORMAL )
33,000-

NO.7
MARYAM HORSE BUTT TIMORO
+ MARYAM HORSE BUTT TIMORO
( NORMAL )
44,000-

竜崇